Utan UC
Populärt val
Zensum
275400 kr. Lämna tillbaka
200000 kr. Ta det
75400 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
20 000 kr 600 000 kr 1 - 15 år
från 3.45% Varje långivare bedömer vilken ränta det blir
ANSÖK FLER DETALJER
Räkneexempel: Annuitetslån 10 år, 200 000 kr, rörlig ränta 6,74 % (startavg. 0 kr / aviavg. 0 kr) ger effektiv ränta 6,95 %, totalkostnad 275 400 kr, kostnad 2 295 kr/mån (120 avbet.). Individuell ränta 3,45–19,95% (effektiv ränta 3,45–22,9%). Återbet. tid 1–10 år vid nylån, 1-15 år vid lösen av bef lån.
243435 kr. Lämna tillbaka
180000 kr. Ta det
63435 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
50 000 kr 5 000 000 kr 1-20 år
från 3.25% Varje långivare bedömer vilken ränta det blir
ANSÖK FLER DETALJER
Ränteex.: Annuitetslån 10 år, 180 000:-, rörlig ränta 6.99% (startavg. 0:- / aviavg. 0:-) ger eff. ränta 7.22%, tot. belopp 243 435:-, kostnad 2 549:-/mån (120 mån avbet.) Individuell ränta 3.25–29.40% (effektiv ränta 3.30–30.40%). Återbet. tid 1-20 år.
518750 kr. Lämna tillbaka
500000 kr. Ta det
18750 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
10 000 kr 15 000 000 kr 6 månader - 5 år
från 0,8% Fast pris baserat på lånebelopp, återbetalningstid, företagets försäljning och kreditvärdighet
ANSÖK FLER DETALJER
LÅGA KRAV
Populärt val
Lån till företag på Lendo
817408 kr. Lämna tillbaka (12 år)
600000 kr. Ta det (12 år)
217408 kr. Överbetalning (12 år)
Min Lån Max. Lån Löptid:
10 000 kr 5 000 000 kr 1 - 20 år
från 2.95% Varje långivare bedömer vilken ränta det blir
ANSÖK FLER DETALJER
Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.56 %. Ett lån på 600 000 kr kostar då 5 677 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 817 408 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.42 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
108792 kr. Lämna tillbaka (1 år)
80000 kr. Ta det (1 år).
28792 kr. Överbetalning (1 år)
Min Lån Max. Lån Löptid:
10 000 kr 10 000 000 kr 1 månad - 5 år
från 2,95% Varje långivare bedömer vilken ränta det blir
ANSÖK FLER DETALJER
133764 kr. Lämna tillbaka
100000 kr. Ta det
33764 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
10 000 kr 500 000 kr 1 - 15 år
från 7,90% Vilken ränta du får på ditt lån baseras bland annat på din kreditvärdighet
ANSÖK FLER DETALJER
Räkneexempel. Den effektiva räntan är 12,88 % vid ett lån på 100.000 kr, återbetalningstid 5 år (60 återbetalningar), aviseringsavgift 10 kr, uppläggningsavgift 179 kr och exempelränta på 11,9 %. Totalt belopp att återbetala blir 133.764 kr, alltså 2.229 kr/mån
203472 kr. Lämna tillbaka
150000 kr. Ta det
53472 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
5 000 kr 600 000 kr 1 - 20 år
från 2,95% Varje långivare bedömer vilken ränta det blir
ANSÖK FLER DETALJER
Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. Annuitetslån 150 000 kr, 10 år, nom. ränta 6.4%, start-/aviavg. 0 kr ger eff. ränta 6.59%. Totalkostnad: 203 472 kr eller 1 696 kr/månad (120 avbet.). Återbet. tid 1-20 år. Nom. ränta 2,95%-39,90%.
56628 kr. Lämna tillbaka
50000 kr. Ta det
6628 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
10 000 kr 15 000 000 kr 6 månader - 4 år
från 0,8% Vilken ränta du får på ditt lån baseras bland annat på din kreditvärdighet
ANSÖK FLER DETALJER
För ett företagslån på 50 000 SEK med en ränta på 2% - Vid en löptid på 6 månader: Den totala kostnaden skulle vara 3 370 SEK, Vid en löptid på 12 månader: Den totala kostnaden skulle vara 6 628 SEK
257800 kr. Lämna tillbaka
250000 kr. Ta det
7800 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
20 000 kr 3 500 000 kr 6 månader - 4 år
från 0.95% Vilken ränta du får på ditt lån baseras bland annat på din kreditvärdighet
ANSÖK FLER DETALJER
527083 kr. Lämna tillbaka
500000 kr. Ta det
27083 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
500 000 kr 10 000 000 kr 1 månad - 5 år
från 8% Vilken ränta du får på ditt lån baseras bland annat på din kreditvärdighet
ANSÖK FLER DETALJER
För ett lånebelopp på SEK 500 000 som tas för 12 månader med en årlig ränta på 10%, skulle den månatliga betalningen vara SEK 2 257. Det totala beloppet som ska återbetalas vid slutet av löptiden skulle vara SEK 527 083.
168000 kr. Lämna tillbaka
150000 kr. Ta det
18000 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
10 000 kr 10 000 000 kr 1 månad - 5 år
2,95% Varje långivare bedömer vilken ränta det blir
ANSÖK FLER DETALJER
525000 kr. Lämna tillbaka
500000 kr. Ta det
25000 kr. Överbetalning
Min Lån Max. Lån Löptid:
25 000 kr 1 000 000 kr 6 månader - 5 år
från 5% interest rate for new clients
ANSÖK FLER DETALJER

Vad är företagslån
Ett företagslån är en typ av finansiering som tillhandahålls av banker eller andra finansiella institutioner till företag. Syftet med dessa lån kan variera, men de används ofta för att finansiera expansion, investeringar i utrustning, forskning och utveckling eller för att täcka kortsiktiga likviditetsbehov.
5 bästa företagslån

 1. Låg ränta: Traditionella banker tenderar att erbjuda lägre räntor jämfört med icke-bankande kreditinstitutioner.
 1. Förtroende: Banker har ofta ett etablerat rykte och är allmänt betraktade som mer pålitliga.
 1. Omfattande tjänster: Banker erbjuder ofta en rad andra tjänster, såsom checkkonton, sparande och investeringsrådgivning, vilket kan vara bekvämt för företagare.
 1. Långsiktiga lån: Banker kan erbjuda längre löptider på sina lån, vilket kan vara fördelaktigt för vissa företag.
 1. Stränga krav: Banker kan ha striktare kreditkrav och kan kräva mer omfattande dokumentation.
 1. Långsam process: Ansöknings- och godkännandeprocessen kan vara längre jämfört med icke-bankande kreditinstitutioner.
 1. Säkerhet krävs: Många banker kräver någon form av säkerhet eller pant för att bevilja ett lån.
 1. Flexibilitet: Dessa institutioner kan vara mer flexibla när det gäller kreditkrav och kan vara mer benägna att bevilja lån till företag med mindre än perfekt kredit.
 1. Snabb process: Många icke-bankande kreditinstitutioner erbjuder snabbare ansöknings- och godkännandeprocesser.
 1. Innovativa lösningar: Vissa icke-bankande kreditinstitutioner erbjuder innovativa finansieringslösningar som inte finns tillgängliga genom traditionella banker.
 1. Högre räntor: Icke-bankande kreditinstitutioner kan ha högre räntor jämfört med traditionella banker.
 1. Kortare löptider: Lånen kan ha kortare löptider, vilket kan leda till högre månatliga betalningar.
 1. Mindre reglering: Vissa icke-bankande kreditinstitutioner kan vara mindre reglerade, vilket kan innebära större risker för låntagare.

Här är några viktiga punkter att notera om företagslån:

 1. Lånebelopp och Återbetalningstid: Beloppet som ett företag kan låna och återbetalningstiden varierar beroende på företagets finansiella hälsa, kreditvärdighet och den specifika bankens eller finansinstitutets villkor.

 2. Ränta: Precis som med andra typer av lån, kommer företagslån med ränta. Räntesatsen kan vara fast eller variabel och bestäms ofta av marknadsförhållandena och företagets kreditvärdighet.

 3. Säkerhet: Många företagslån kräver någon form av säkerhet eller pant, som kan vara företagets tillgångar, för att säkra lånet. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet, kan banken eller finansinstitutet ta över de tillgångar som har ställts som säkerhet.

 4. Användningsområde: Medan vissa lån kan vara öronmärkta för specifika ändamål, som att köpa maskiner eller fastigheter, kan andra vara mer flexibla i hur de används.

 5. Kreditvärdering: Företagets kreditvärdighet spelar en viktig roll i beslutet att bevilja ett lån. Banker och finansinstitut kommer att granska företagets finansiella rapporter, betalningshistorik och andra relevanta uppgifter för att bedöma risken med att låna ut pengar.

 6. Kostnader och Avgifter: Utöver räntan kan det finnas andra kostnader och avgifter associerade med företagslån, såsom uppläggningsavgift, administrationsavgift eller andra relaterade kostnader.

Det är viktigt för företag att noggrant överväga sina finansieringsbehov, undersöka olika lånealternativ och läsa igenom alla villkor innan de tar ett företagslån. Det kan också vara fördelaktigt att rådfråga en finansiell rådgivare eller revisor för att säkerställa att lånet är i linje med företagets långsiktiga mål och strategier

För att erhålla ett företagslån i Sverige krävs det ofta att företagare och företag tillhandahåller en rad dokument och uppgifter för att banken eller den finansiella institutionen ska kunna bedöma företagets ekonomiska ställning och kreditvärdighet. Nedan följer en lista över vanligt förekommande dokument och uppgifter som kan krävas:

 1. Företagsinformation: Fullständigt företagsnamn, organisationsnummer, adress, kontaktuppgifter och företagsform (t.ex. aktiebolag, handelsbolag).

 2. Årsredovisning: De senaste årsredovisningarna som inkluderar resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

 3. Skattedeklaration: Senaste skattedeklarationen för företaget.

 4. Affärsplan: En detaljerad affärsplan som beskriver företagets verksamhet, marknadsanalys, konkurrentanalys, finansiella prognoser och tillväxtstrategier.

 5. Budget och prognoser: En uppskattning av företagets framtida intäkter och utgifter.

 6. Kreditupplysning: En aktuell kreditupplysning på företaget och eventuellt även på företagets huvudägare eller VD.

 7. Säkerheter: Information om eventuella tillgångar som kan användas som säkerhet för lånet, t.ex. fastigheter, maskiner eller varulager.

 8. Företagsavtal: Kopior av viktiga avtal som kan påverka företagets ekonomi, t.ex. leverantörsavtal eller stora kundavtal.

 9. Personlig borgen: I vissa fall kan banken kräva en personlig borgen från företagets ägare eller ledning.

 10. Bankutdrag: Utdrag från företagets bankkonton som visar de senaste transaktionerna.

 11. Övriga dokument: Beroende på företagets verksamhet och den specifika bankens eller finansinstitutets krav kan ytterligare dokumentation krävas.

Det är viktigt att notera att kraven kan variera beroende på vilken bank eller finansiell institution man vänder sig till, storleken på lånet och företagets specifika situation. Det rekommenderas därför att alltid rådfråga den aktuella banken eller långivaren om vilka specifika dokument och uppgifter som krävs för att ansöka om ett företagslån.


I Sverige är företagslån populära av flera anledningar:

 1. Ekonomisk Stabilitet: Sverige har en stabil ekonomi, vilket skapar en gynnsam miljö för företag att växa och expandera. Företagslån kan hjälpa företag att dra nytta av dessa möjligheter.

 2. Innovativ Kultur: Sverige är känt för sin innovativa kultur, och många företag söker finansiering för att utveckla nya produkter eller tjänster.

 3. Stöd från Finansiella Institutioner: Banker och andra finansiella institutioner i Sverige erbjuder en rad olika låneprodukter som är skräddarsydda för företags behov.

 4. Flexibilitet: Företagslån kan användas för en mängd olika ändamål, från att finansiera expansion till att täcka kortsiktiga likviditetsbehov.

När det gäller statistik över företagslån i Sverige, enligt en rapport från Lendo, en av Sveriges största jämförelsetjänster för företagslån, samarbetar de med över 40 långivare och banker. Lendo Företagslån har upp till 19 banker och långivare anslutna till sin panel och erbjuder möjligheten att jämföra lån till företag upp till 5 000 000 kr.

Angående den genomsnittliga räntan på företagslån i Sverige kan den variera beroende på flera faktorer, inklusive lånebelopp, löptid, företagets kreditvärdighet och den specifika bankens eller finansinstitutets villkor. Det rekommenderas att konsultera flera banker eller finansiella institutioner för att få en uppfattning om den aktuella räntesatsen.

För mer detaljerad och aktuell statistik rekommenderas det att konsultera officiella källor som Statistiska centralbyrån (SCB) eller relevanta branschrapporter.

Här är en lista över de fem bästa företagslånen i Sverige för 2023:

 1. Krea: Krea är en av de största låneförmedlarna inom företagslån i Sverige. De jämför upp till 30 banker och långivare när du gör en ansökan hos dem.

 2. Lendo: Lendo är Sveriges största låneförmedlare och erbjuder företagslån upp till 3 000 000 kr.

 3. Creddo: Creddo är en utmanare på marknaden och erbjuder företagslån upp till 10 000 000 kr.

 4. Froda: Froda erbjuder företagslån upp till 15 000 000 kr.

 5. SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank: Dessa är några av Sveriges största banker och erbjuder en rad olika företagslåneprodukter.

Det är viktigt att notera att villkoren, räntorna och kraven kan variera beroende på den specifika banken eller långivaren. Det rekommenderas därför att alltid jämföra olika erbjudanden och läsa igenom alla villkor innan man tar ett företagslån.

Att ta ett företagslån kan vara avgörande för ett företags tillväxt och expansion. Beroende på var du väljer att låna, antingen från en traditionell bank eller en icke-bankande kreditinstitution, finns det olika fördelar och nackdelar. Här är några av de mest framstående:

Företagslån från en Bank:

Fördelar:

Nackdelar:

Företagslån från en Icke-bankande Kreditinstitution:

Fördelar:

Nackdelar:

Oavsett var du väljer att låna, är det viktigt att noggrant överväga dina alternativ, läsa igenom alla villkor och rådfråga en finansiell rådgivare om nödvändigt.


1. Vad är ett företagslån?

Svar: Ett företagslån är en finansieringslösning där ett företag lånar pengar från en bank eller annan finansiell institution för att finansiera olika affärsbehov, såsom expansion, inköp av utrustning eller att täcka kortsiktiga likviditetsbehov.

2. Vilka typer av säkerheter kan krävas för ett företagslån?

Svar: Beroende på långivaren och lånebeloppet kan olika typer av säkerheter krävas. Detta kan inkludera företagets tillgångar, såsom fastigheter, maskiner eller varulager. I vissa fall kan även en personlig borgen från företagets ägare eller ledning krävas.

3. Hur bestäms räntan på ett företagslån?

Svar: Räntan på ett företagslån bestäms baserat på flera faktorer, inklusive marknadsräntan, företagets kreditvärdighet, lånebeloppet och löptiden på lånet. Varje bank eller finansiell institution har sina egna kriterier för att fastställa räntan.

4. Är det möjligt att få ett företagslån utan säkerhet?

Svar: Ja, det finns många långivare som erbjuder osäkrade företagslån, särskilt för mindre belopp. Dock kan räntan vara högre för osäkrade lån jämfört med lån med säkerhet på grund av den ökade risken för långivaren.

5. Hur länge kan löptiden på ett företagslån vara?

Svar: Löptiden på ett företagslån kan variera beroende på långivaren och lånebeloppet. Det kan vara så kort som några månader till flera år. Vissa långivare erbjuder även lån med flexibel återbetalning baserat på företagets kassaflöde.

6. Vilka är de vanligaste anledningarna till att företag ansöker om företagslån?

Svar: De vanligaste anledningarna inkluderar finansiering av expansion, inköp av ny utrustning eller teknologi, renovering av affärslokaler, att täcka kortsiktiga kassaflödesgap eller att refinansiera befintliga skulder till en lägre ränta.

Det tar bara 10 sekunder för oss att skicka din ansökan till Fler än 30 finansinstitut i Sverige

En enda låneansökan online för alla finansinstitut i landet. Fyll i en kort form av en enda låneansökan online på en minut. Gratis kommer vi att välja lämpliga partners, som är redo att ge dig ett lån, och vi skickar dem dina uppgifter för övervägande. Du får godkännande och pengar från ett eller flera företag idag!

Jag vill få information om erbjudanden och kampanjer

Framgång!

Din ansökan har skickats